Vakuové

homogenizátory

Etiketovací, balící, plnící a zavírací stroje

Vakuové homogenizátory Axomix

Podtlaková michací nádoba je určena pro přípravu homogenních krémovitých produktů a rozptýlení tukové fáze a práškových komponent v produktu. Homogenizátory jsou zhotoveny dle pravidel GMP, doporučení FDA a jsou vhodná zejména pro použití v kosmetickém a farmaceutickém průmyslu.

Výrobní fáze zahrnují počáteční zahřátí, podtlakovou homogenizaci a závěrečné ochlazení. Homogenizace za přítomnosti podtlaku zamezuje vzniku vzduchových bublin v produktu, které by vedly k oxidačním procesům, a zvyšuje jemnost a homogenitu produktu.    

Homogenizace produktu je zajištěna pomocí vysokorychlostní turbíny (až 3 000 ot./min.) a dvojice protiběžných míchadel (až 70 ot./min.). Turbína může být poháněna shora, nebo pomocí motoru ve dnu nádoby. Homogenizátory mohou být vybaveny recirkulací (obtokem) produktu a dvojitou turbínou.

Víko nádoby je zdvihané a produkty lze přidávat přímo do nádoby nebo pomocí vstupních ventilů. Vyprazdňování je možné natočením nádoby nebo pomocí výstupního ventilu.

Ohřev nádoby v homogenizátoru je zajištěn vodou v duplikátorovém prostoru nádoby a elektrickým odporovým topením (je možný též ohřev parou).

Homogenizátory Axomix jsou vyráběny s následujícími užitečnými objemy nádoby: 3, 5, 10, 15, 25, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 800, 1 000, 1 500, 2 000, 3 000, 4 000, 6 000 l.

Prospekty a schémata

Prospekt Axomix

Schéma Axomix 3 - 15
Prospekt Axomix 3 - 15

Schéma Axomix 25 - 50

Prospekt Axomix 25 -50

Schéma Axomix 100 - 300

Prospekt Axomix 100 - 300

Schéma Axomix 600 - 1000

Prospekt Axomix 600 - 2 000

 

Výše uvedená schémata homogenizatorů jsou v základním provedení s pohonem turbíny shora. Kromě tohoto řešení může být motor umístěn ve dnu nádoby, podtlaková míchací nádoba může být vybavena recirkulací nebo dvojitou turbínou.