Indukční

uzavírání

Etiketovací, balící, plnící a zavírací stroje

Indukční svařovací systémy

Zařízení jsou určena pro hermetické uzavření obalu přivařením hliníkové folie, nacházející se v uzávěru, k hrdlu obalu (viz obecný princip).

Indukční svařovací systémy plní zejména následující funkce a mají tyto výhody:

  • přivaření folie na hrdlo uzávěru slouží jako zjevná ochrana produktů, zajišťující spotřebiteli neporušenost obalu a zvyšující jeho důvěru k produktu

  • hermetické uzavření pomocí hliníkové folie vytváří bariéru, zabraňující přístupu vzduchu a prodlužuje trvanlivost výrobku

  • zabraňuje možnosti úniku produktu z obalu v případě netěsnosti uzávěru

  • celý proces je bezkontaktní a vysoce hygienický, nehrozí nebezpečí kontaminace produktu

Indukční svařovací systémy lze použít pro většinu obalů, zhotovených např. z PVC, PE, PET, PP, případně skla.

Indukční svařovací zařízení nacházejí uplatnění např. při balení následujících produktů:

  • kečup, hořčice, olej, koření, omáčky, dressinky, džusy, sirupy, mléko a mléčné produkty 

  • potravinové doplňky, vitamíny, léčiva 
  • motorový olej, automobilové náplně, hnojiva, pesticidy, chemikálie, čistící prostředky, barvy

V naší nabídce se nacházejí následující dva základní modely zařízení:

CS Plus Jr - poloautomatické ruční nebo stolní zařízení

CS Plus - plně automatické zařízení, nevyžadující chlazení