Horizontální

balicí stroje

Etiketovací, balící, plnící a zavírací stroje

Horizontální balicí stroje Enflex

Horizontální balicí stroje jsou určeny pro balení sypkých, kapalných či kusových produktů do plochých sáčků se třemi či čtyřmi sváry, vytvářených z role ploché folie. Dle typu produktu jsou vybaveny odpovídajícím dávkovacím systémem nebo jejich kombinací (dávkovací šnek, objemový dávkovací systém, dávkovač kapalných či pastovitých produktů, tablet).

Folie je odvíjena z role, ve spodní části je přeložena, jsou vytvořeny vertikální sváry a vzniklé sáčky jsou naplněny pomocí vhodného dávkovacího systému. Poté je vytvořen horizontální svár, uzavřené sáčky jsou odříznuty a vystupují ze stroje (viz základní pracovní schéma).

Další možností je balení do "stojících" sáčků se založeným dnem a doplnění šroubovacího uzávěru ve středu či na okraji sáčku nebo přivaření znovu uzavíratelného zipu.

Jednotlivé modely balicích strojů Enflex se liší rozměry sáčku a maximálním plněným objemem produktu. Pro zdvojnásobení základního výkonu (50 - 100 ks/min.) mohou pracovat jako duplexní, kdy jsou v jednom kroku vytvářeny dva sáčky. 

Jednotlivé modely balicích strojů ENFLEX
F11 sáček max. 110 x 130 mm, max. plněný objem 60 ml
F14 sáček max. 140 x 200 mm, max. plněný objem 300 ml
F17 sáček max. 190 x 225 mm, max. plněný objem 500 ml
F22 sáček max. 220 x 300 mm, max. plněný objem 1 000 ml
F11 Towelettes balení vlhčených ubrousků, sáček max. 110 x 130 mm
F14 STD balení do "stojících sáčků", sáček max. 140 x 225 x 60 mm, max. plněný objem 650 ml 
F17 STD balení do "stojících sáčků", sáček max. 170 x 275 x 80 mm, max. plněný objem 1 000 ml
F22 STD balení do "stojících sáčků", sáček max. 220 x 300 x 100 mm, max. plněný objem 2 000 ml 
F26 STD Duplex balení do "stojících sáčků", sáček max. 130 x 225 x 60 mm, max. plněný objem 500 ml

Možné příslušenství: značení data a dalších údajů, čtvrtý svár, naříznutí sáčku pro snadné otevření, odpočítávání sáčků na výstupním dopravníku nebo pomocí klapky, vybavení pro balení do tvarových sáčků, a další.

Na uvedené balicí stroje mohou navazovat kartónovací zařízení, určená pro jednotlivé i skupinové balení sáčků do krabiček a kartónů.