Poloautomatická

etiketovací stroje

Etiketovací, balící, plnící a zavírací stroje

Dispenzery (podavače) etiket

Slouží k oddělení samolepících etiket od podložního papíru a usnadnění ruční aplikaci. Po odebrání etikety obsluhou je automaticky vysunuta další.

Model DWR LC je jednoduché a kompaktní zařízení pro neprůhledné etikety s maximální šířkou 100 mm a průměrem role etiket max. 180 mm. 

Model DWR je určen pro etikety o šířce do 100 nebo 200 mm a při použití vhodného čidla může pracovat i s transparentními etiketami. Max. průměr role etiket je 300 mm.

 

Poloautomatická etiketovací zařízení

Model DWR Round pro samolepící etikety

Stolní zařízení, určené k aplikaci samolepících etiket na válcové obaly. Etiketované obaly jsou ručně vkládány a odebírány. Umožňuje též aplikaci dvou etiket (přední a zadní), které jsou umístěny střídavě na jednom návinu, a uložení 40 formátů do paměti.

Průměr obalu je 20 - 130 mm a max. šířka etikety 200 mm. Zařízení může být vybaveno značící jednotkou ink jet HSA Micron. 

Model BTL210 pro papírové etikety 

Poloautomatický aplikátor papírových etiket pomocí ledpidla na láhve, dózy a další válcové předměty ze skla, plechu a umělé hmoty. Produkt se umístí v horizontální poloze do aplikátoru mezi dva válce a stisknutím pedálu se spustí automatický etiketovací cyklus.

Zařízení umožňuje etiketování obalů o průměru 45 až 170 mm etiketami širokými až 210 mm.