Další stroje

a zařízení

Etiketovací, balící, plnící a zavírací stroje

Systémy pro podávání plochých produktů Pfankuch

Zařízení jsou určena pro automatické oddělování plochých produktů a následnou manipulaci s nimi - podávání či vkládání na určené místo v balicí lince, nasazování na hrdla, počítání, stohování, apod.

Systémy mohou být použity pro ploché produkty zhotovené z papíru, plastu nebo kombinace materiálů, jako jsou např. letáky, visačky, kupony, telefonní karty, sáčky, obálky, přání, CD, reklamní a marketingové předměty, a další.  

Zařízení nacházejí využití např. v nápojovém a potravinářském průmyslu při nasazování visaček na láhve, vkládání letáků, reklamních předmětů a protiprachových krytů, ale i v průmyslu papírenském jako snášecí stroje, při kompletaci poštovních zásilek nebo při balení produktů, jako jsou aromatické visačky a další.

Nejčastěji jsou požívány třecí podavače, které lze použít pro produkty do tloušťky 8 mm, pro obtížně oddělitelné produkty jsou vyráběny podavače s rotačními přísavkami nebo podavače vakuové.

Zařízení mohou být vybavena řadou příslušenství, jako jsou různé typy podávacích ramen (horizontální, vertikální, vakuové), skupina pro aplikaci hot-melt lepidla (pro fixaci podávaných produktů na výrobku), motorizovaný velkokapacitní zásobník produktů, stohovací zařízení,  kontrolní, vyřazovací a počítací systémy, a další.  

Přehled třecích podavačů řady ASB