Další stroje

a zařízení

Etiketovací, balící, plnící a zavírací stroje

Třecí podavače Pfankuch řady ASB

Podavače řady ASB pracují na třecím principu; produkt je odebrán ze zásobníku pomocí hnaného pásu a oddělen dvojící válečků, mezi nimiž nastavená štěrbina umožňuje odebrání právě jednoho kusu o dané tloušťce (pracovní princip).

Následně je oddělený produkt veden podávacím ramenem (horizontálním, vertikálním, vakuovým, apod.) a umístěn na dané místo v balicí nebo snášecí lince.

Jednotlivé modely se liší maximální šířkou podávaného produktu.

Technické údaje
Max. šířka produktu: 105 mm (model ASB 175)
240 mm (model ASB 310)
310 mm (model ASB 380)
380 mm (model ASB 450)
575 mm (model ASB 650)
Min. délka produktu: 55 mm
Max. délka produktu: 300+ mm
Rychlost podávání: max. 115 m/min.
Elektrický přípoj: 230 V, 50 Hz, 0,5 kW
Hmotnost: 24 - 36 kg

Kromě uvedených modelů jsou vyráběna též zařízení, určená pro velmi vysoké rychlosti a speciální aplikace.