Plnicí a zavírací

zařízení a linky

Etiketovací, balící, plnící a zavírací stroje

Automatická zařízení pro plnění a uzavírání tub AXO

Řada zařízení AXO je určena pro automatické plnění a uzavírání plastových, laminátových či kovových tub. Dle použitého materiálu tuby je zařízení vybaveno odpovídajícím uzavíracím systémem nebo jejich kombinací.   

Zařízení jsou zhotovena dle pravidel GMP, doporučení FDA a jsou vhodná pro použití v kosmetickém, farmaceutickém, chemickém a potravinářském průmyslu. Pohon všech hlavních částí stroje, včetně plnicí skupiny, je plně mechanický, zařízení jsou vybavena pohyblivou plnicí tryskou pro plnění od spodu.  

Části strojů ve styku s produktem jsou zhotoveny z nerez oceli AISI 316 nebo schválených plastů, všechny motory jsou dle pravidel FDA umístěny uvnitř rámu stroje.

Nabízené modely strojů pro plnění a uzavírání tub
AXO 800 výkon max. 3 800 ks/hod.
AXO 900 výkon max. 4 500 ks/hod.
AXO 1000 výkon max. 5 100 ks/hod.
AXO 1400 výkon max. 6 000 ks/hod.
AXO 2400 výkon max. 12 000 ks/hod.

Skutečný výkon závisí na velikosti dávky, tuby a charakteru plněného produktu.

Na uvedená zařízení mohou navazovat kontrolní váhy, kartónovací stroje, určené pro jednotlivé i skupinové balení do krabiček a kartónů, či další strojní vybavení.