Indukční

uzavírání

Etiketovací, balící, plnící a zavírací stroje

Indukční svařování


Indukční svařování je bezkontaktní tepelný proces, který zajišťuje hermetické uzavření obalu pomocí tepelně svařitelné hliníkové folie.

Uvnitř uzávěru obalu se ještě před jeho uzavřením nachází vícevrstvá vložka, která typicky obsahuje následující vrstvy:  
-kartónová podložka
-vrstva vosku
-hliníková folie
-tepelně svařitelná vrstva polymeru, umožňující přivaření k hrdlu uzávěru

Stav uzávěru před uzavřením obalu je znázorněn na následujícím obrázku, poloha 1.

 

Princip indukčního svařování

 

Po uzavření prochází obal pod indukční svařovací hlavou a vlivem indukce dochází k ohřátí hliníkové vrstvy vložky. Působením tepla se roztaví vosková vrstva a hliníková folie se oddělí od kartónové podložky. Zároveň za začne tavit svařitelná vrstva, čímž se hliníková folie přivaří  k hrdlu obalu.

Po otevření obalu zůstává kartónová podložka s absorbovaným voskem v uzávěru, zatímco hliníková folie je hermeticky přivařena k hrdlu uzávěru (poloha 2). Kromě uvedeného je též používáno řešení bez kartónové podložky, kdy žádná část nezůstává v uzávěru.