Záruční a pozáruční

servis a podpora

Etiketovací, balící, plnící a zavírací stroje

Servis a podpora

Záruční i pozáruční servis je zajišťován naší firmou. Po vzájemné dohodě jsme schopni zajistit i servis jiného, stávajícího vybavení. 

Naši servisní pracovníci jsou připraveni vyjet k zákroku neprodleně po jeho nahlášení.

Při oznámení závady uvádějte vždy maximum informací, aby bylo možné včas závadu identifikovat, zejména však:  

  • výrobce a model stroje
  • výrobní číslo stroje
  • přesný popis závady

Ihned budete kontaktování servisním oddělením, se kterým bude domluven termín a čas zákroku.

Při objednávce náhradních dílů uvádějte vždy výrobce, model stroje, jeho výrobní číslo, název dílu, jeho množství a číslo v katalogu náhradních dílů.

Pro kontakt se servisním oddělením použijte prosím následující kontakty:

Tel: 251 554 091

E-mail: servis@anopack.cz