Etiketovací, balící, plnící a zavírací stroje

Lepičky kartonů

Zařízení jsou určena pro zalepení horních a spodních chlopní kartonů pomocí samolepící pásky.

V naší nabídce se nacházejí následující zařízení, lišící se stupněm automatizace a velikostí uzavíraných obalů:

-poloautomatická zařízení s ruční změnou formátu (vhodná pro práci s obaly jednotných rozměrů):

 • SM1 - spodní vedení kartonu

 • S2 - spodní a horní vedení kartonu

 • S8 - boční vedení kartonu

 • SM26 - pro rozměrné obaly, spodní a horní vedení kartonu

-automatická zařízení s ruční změnou formátu (vhodná pro práci s obaly jednotných rozměrů):

 • SM11 - boční vedení kartonu, zakládání chlopní

 • SM116 - pro rozměrné obaly, boční vedení kartonu, zakládání chlopní

-poloautomatická zařízení s automatickou změnou formátu (vhodná pro práci s obaly náhodných rozměrů):

 • SR4 - spodní a horní vedení kartonu

 • SM46 - pro rozměrné obaly, spodní a horní vedení kartonu

 • SM48 - pro rozměrné obaly, boční vedení kartonu

-automatická zařízení s automatickou změnou formátu (vhodná pro práci s obaly náhodných rozměrů):

 • SM44 - boční vedení kartonu, zakládání chlopní

 • SM44/4 - pro menší obaly, boční vedení kartonu, zakládání chlopní

 • SM446 - pro rozměrné obaly, boční vedení kartonu, zakládání chlopní

Zařízení mohou být vybavena různým příslušenstvím včetně hnaných či nehnaných válečkových tratí a dalších dopravních cest.

Není zde žádné video!