Etiketovací, balící, plnící a zavírací stroje

Stroje pro balení do smrštitelné folie

Zařízení jsou určena pro jednotlivé nebo skupinové balení různých produktů, jako jsou např. láhve, krabice, sáčky, ale i další obaly, do teplem smrštitelné folie.

V naší nabídce obalové techniky se nacházejí poloautomatické balicí stroje nebo automatické "L" svářečky, určené zejména pro menší produkci, s navazujícím nebo integrovaným smršťovacím tunelem, a poloautomatické či plně automatické balicí stroje zejména pro skupinové balení. 

Jednotlivé modely balicích strojů se liší svým určením, stupněm automatizace, max. rozměry baleného produktu a výkonem:

Systémy pro jednotlivé balení (či skupinové balení menších produktů)
Pony jednoduchý ručně obsluhovaný balicí stroj
s integrovanou smršťovací komorou, určený pro balení menších produktů
GC 55 balicí stroj s ruční obsluhou a integrovanou smršťovací komorou
GS+GT modulární balicí systém s ručním vkládáním produktů

PC 5600

automatické balicí zařízení pro spotřebitelské balení

Systémy pro skupinové balení (či jednotlivé balení větších produktů)
ECO 70 monoblok balicí a svařovací jednotky s tepelným tunelem, určený pro ruční balení
Champion automatické balicí stroje pro skupinové i jednotlivé balení, určené pro nižší a střední výkony
R 700 automatické balicí stroje pro skupinové balení
s možností balení na podložce nebo na trayi,
určené pro střední a vyšší výkony
Wrapjet automatické kontinuální balicí stroje pro skupinové balení s možností balení na podložce nebo na trayi, určené pro vysoké výkony

Na automatické systémy pro skupinové balení mohou navazovat zařízení pro aplikaci odnosných uch.